اسباب بازی مناسب فرزند من چه خصوصیاتی دارد؟

اسباب بازی مناسب کودکان
اسباب بازی مناسب کودکان

اسباب بازی های مناسب آنهایی هستند که رنگ ها، حالات مختلف سطح ( نرمی ، زبری) مواد، شکل های جالب و متنوع را به کودک می نمایانند. اسباب بازی هایی که صدا در می آورند و نسبت به عملی که با آنها انجام می شود واکنش نشان می دهند مثل جغجغه که به کودک احساس تسلط و کنترل می دهند و رشد مهارت های دستی و هماهنگی او را تسریع می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*