بقال و خاتونبقال و خاتون

حکایت مثنوی معنوی

حکایت های مثنوی معنوی

 

بقالی زنی را دوست می‌داشت. با کنیزک خاتون پیغام‌ها کرد که: «من چنینم و چنانم و عاشقم و می‌سوزم و آرام ندارم و بر من ستم‌ها می‌رود و دی چنین بودم و دوش بر من چنین گذشت.» قصه های دراز فرو خواند.

کنیزک به خدمت خاتون آمد و گفت: «بقال سلام می‌رساند و می‌گوید که “بیا تا تو را چنین کنم و چنان کنم.”»

گفت: «به این سردی؟»

گفت: «او دراز گفت اما مقصود این بود!»

آدمیتی طلب کن. مقصود این است. باقی، دراز کشیدن است. سخن را چون بسیار آرایش می‌کنند، مقصود فراموش می‌شود. اصل مقصود است. باقی، دردسر است.

منبع: فیه مافیه مولاناگنجینه مثل ها و حکایات

  • حکایت بهلول و آب انگور
  • حکایت خواندنی
  • سلطان محمود و لرز سرما
  • کل عمرت برفناست!
  • بهلول و شیخ جنید بغداد
  • حکایت مصیبت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*