تست هوش تصویری (۵)تست هوش تصویری (۵)

تست هوش شماره ۱)

یک حرف انگلیسی E با ظاهری مشخص داریم (در سمت راست شکل مشخص شده است.)

به دنبال تمام E های مشابه می‌گردیم که البته می‌تواند اندازه و جهت‌های متفاوتی داشته باشند. در مجموع چند حرف متشابه قابل شمارش است؟

 

جالب ترین تست هوش تصویری, معمای تصویری

 معما همراه با جواب

 

تست هوش شماره ۲)

آیا می توانید تعداد آجرهای مفقود شده تصویررا مشخص کنید !؟

 

جالب ترین تست هوش تصویری, معمای تصویری

 معما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۳)

در تصویر زیر چند مربع وجود دارد.

 

جالب ترین تست هوش تصویری, معمای تصویری

تست هوش تصویری با جواب

 

تست هوش شماره ۴)

در شکل زیر تعداد مثلث ها را بیابید.

 

جالب ترین تست هوش تصویری, معمای تصویری

معما های جالب با جواب

 

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

 

جواب تست هوش شماره ۱)

۴۴ عدد

 

جالب ترین تست هوش تصویری, معمای تصویری

 

جواب تست هوش شماره ۲)

۴۰ آجر

به ترتیب از بالا به پایین، تعداد آجرهای مفقود شده در هر ردیف برابر است با:

۱ + ۳ + ۳ + ۵ + ۶ + ۵ + ۵ + ۴ + ۲ + ۲ + ۳ + ۱ = ۴۰

 

جواب تست هوش شماره ۳)

۲۴مربع

 

جواب تست هوش شماره ۴)

۳۵ مثلث

 

جالب ترین تست هوش تصویری, معمای تصویری

 

گردآدوری:بخش سرگرمیهوش خود را بسنجید

  • تست هوش
  • تست هوش ۲
  • تست هوش و IQ جدید ماه(بسیار دقیق)
  • سؤال هوش – وصل کردن خطوط
  • هوش خود را بسنجید (تست هوش)
  • یه تست هوش باحال

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*