تست هوش: مثلث و اعداد درون و پیرامونتست هوش: مثلث و اعداد درون و پیرامون

 

سه مثلث داریم که تعدادی اعداد بر روی رئوس هر یک نوشته شده است. داخل هر مثلث هم عدد دیگری داریم.

آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد داخل مثلث پایینی را بیابید؟

 

 معما و تست هوش, تست هوش ریاضی با جواب

تست هوش تصویری جدید

 

راهنما: نحوه چیدمان خود مثلث ها، تأثیری بر روی جواب ندارد.

 

◊♦◊

 ◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

  

پاسخ تست هوش: مثلث و اعداد درون و پیرامون

۸

در هر مثلث، اعداد دو رأس ضلع پایینی را در هم ضرب کرده، عدد رأس بالا را از آن کم می کنیم و عدد داخل مثلث، بدست می آید.

 

منبع:ihoosh.irهوش خود را بسنجید

  • تست هوش
  • تست هوش ۲
  • معمای زندانی (تست هوش)
  • یه تست هوش باحال
  • یه سؤال مخصوص تیزهوشان ( سرکاری و طنز)
  • تست هوش و IQ جدید ماه(بسیار دقیق)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*