حکایت «پاداش زیاد برای انسان پرتلاش»حکایت «پاداش زیاد برای انسان پرتلاش»

حکایت طنز

حکایت های مثنوی معنوی

 

یکی از شاهان عرب به نزدیکانش گفت: (حقوق ماهانه فلان کس را دو برابر بدهید، زیرا همواره ملازم درگاه و آماده اجرای فرمان است، ولی سایر خدمتکاران به لهو و سرگرمیهای باطل اشتغال دارند و در خدمتگذاری سستی می کنند.)

یکی از صاحبدلان که اهل دل و باطن بود، وقتی که این دستور شنید، خروش و فریاد از دل آورد.

از او پرسیدند: این خروش برای چه بود؟

در پاسخ گفت: (درجات مقام بندگان در درگاه خداوند بزرگ نیز همین گونه است.)

(آن کسی که در اطاعتش سستی و کوتاهی کند، پاداش کمتری دارد ولی آن کی که جدی و پرتلاش باشد، پاداش فراوانی می برد.)

دو بامداد گر آید کسی به خدمت شاه           سیم هر آینه در وی کند بلطف نگاه
مهتری در بول فرمان است                                   ترک فرمان دلیل حرمان است
هر که سیمای راستان دارد                                        سر خدمت بر آستان دارد

 

منبع: alhassanain.orgگنجینه مثل ها و حکایات

  • ۷۰ تا ضرب المثل ایرانی
  • ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی
  • ریشه ضرب‌المثل – برعکس نهند نام زنگی کافور
  • زن در ضرب‌المثلهای ملل
  • ضرب المثل ازاین ستون به آن ستون فرج است
  • ضرب‌المثل‌های زیبا و خواندنی جهان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*