مردی از خدا پرسید، چرا من اینقدر فقیرم؟مردی از خدا پرسید، چرا من اینقدر فقیرم؟

دلنوشته برای خدا, دلنوشته های زیبا, دلنوشته های مذهبی و احساسیدلنوشته های مذهبی

 

درد و دل مرد فقیر با خدا
مرد فقیری از خدا سوال کرد:
چرا من اینقدر فقیر هستم؟

خدا پاسخ داد:
چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی

مرد پاسخ داد:
من چیزی ندارم که ببخشم…

خدا پاسخ داد:
چرا، معدود چیزهایی داری

یک صورت
که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی

یک دهان
که می توانی از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی

یک قلب
که می توانی بروی دیگران بگشایی

و چشمانی
که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی

فقر واقعی، فقر روحــــی است
دل آدم ها، خیلی ساده گرم میشود….

منبع: refaghatbakhoda.irدر ادامه بخوانید

  • دلم کمی خدا میخواهد …
  • من منتظرم…

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*