معمای المپیادی: گزاره های درستمعمای المپیادی: گزاره های درست

معما های ریاضی, معما و تست هوش

 معما همراه با جواب

 

تعدادی گزاره داریم و می خواهیم ببینیم حداکثر چند مورد از آنها می تواند درست باشد.

۵ گزاره در زیر آمده است. حداکثر چند تا از آنها می توانند با هم درست باشند؟

الف) اگر ب درست باشد آنگاه این گزاره غلط است.

ب) اگر تعداد گزاره های درست بیش تر از ۲ باشد یکی از آنها پ است.

پ) حداقل یکی از الف و ت غلط است.

ت) ب و پ یا هر دو درست اند یا هر دو غلط.

ث) ب یا درست است یا غلط.

 

1) ۳         2) ۱           3) ۴          4) ۲           5) ۰

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ معمای المپیادی گزاره های درست:

گزینه ی «۳» درست است.

واضح است که الف و ب نمی‌توانند با هم درست باشند (اگر با هم درست باشند طبق گزاره‌ی الف، الف باید غلط باشد که این تناقض است). بنابراین حداکثر ۴ گزاره می‌توانند هم‌زمان درست باشند. از طرف دیگر همه‌ی گزاره‌ی ب تا ث می‌توانند با هم درست باشند. پس جواب همان ۴ است.

 

منبع:ihoosh.irهوش خود را بسنجید

  • تست هوش و IQ جدید ماه(بسیار دقیق)
  • هوش خود را بسنجید (تست هوش)
  • اگه دنبال چندتا معمای جالب می گردی!!
  • دوره عمر شمع چقدر است؟! (چیستان جالب)
  • معما بیل گیتس برای استخدام در مایکروسافت
  • معما های جالب وخنده دار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*