چگونه دوباره اعتماد کنیم؟

برای بسیاری افراد سوال است که در یک رابطه زمانی که اعتماد از بین می رود چگونه باید آن اعتماد را برگرداند و دوباره مانند قبل شد؟ شما می توانید با ما همراه باشید تا درباره این موضوع به بحث بپردازیم.زمانی که شما به شخصی کاملأ اعتماد دارید و اعتماد شما شکسته می شود اعتماد کردن دوباره بسیار سخت و دشوار است ولی وقتی به شخصی که اعتماد داشتید و اعتماد شما از آن شخص شکسته شده با شک و تردید نگاه کنید همه چیز این شخص مشکوک به نظر می رسد و زندگی در شک و تردید بسیار سخت است.

برای کمک به این افراد باید گفت بیائید مچ یکدیگر را در مواقع انجام کارهای خوب بگیرید و از بابت انجام این کار خوب از یکدیگر تشکر کنید مچ گیری در مواقعی که کار بدی انجام می دهیم هیچ عاقبت خوشی ندارد و هیچ کس هم دوست ندارد که دائمأ در حال کنترل شدن باشد. غلبه بر شکسته شدن اعتماد کار بسیار سختی است و فردی که باعث شکسته شدن اعتماد شده مسئول است ولی باید کمک کند تا این مشکل حل گردد.

هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلایل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که این پرخاشگری می تواند دلایل زیادی از جمله دلایل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد. آسمونی در این مقاله مطالب بسیار کامل و جامعی در مورد خشونت برای شما عزیزان تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.

تحصیلات کم، پایگاه پایین اقتصادی فرد در جامعه، فقر و بی پولی، بیکاری، نبود فضای گفتمان در جامعه و حتی برنامه های یک سویه رسانه ها، همه و همه در بروز خشونت تاثیرگذارند؛به عبارت دیگر اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسی واکاوی کنیم این مساله روشن می شود که خشونت نتیجه تحولات فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک جامعه است.

منشاء خشونت کجاست؟ برخی می گویند اگر رفاه داشته باشیم خشونت از بین می رود؟ آیا واقعا اینطور است؟ آیا خشونت با احساس امنیت و نیز با نبود فضای گفتمان ارتباطی دارد؟ آیا مشکل ساختاری در جامعه داریم که اینگونه به همدیگر با خشونت رفتار می کنیم؟ مراکز مشاوره چه کمکی می توانند در حل خشونت در جامعه داشته باشند؟

دکتر احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران، واکاوی مفهوم خشونت را موضوعی دارای اهمیت می داند و اینکه گاهی خشونت در سطح فردی است و اغلب، دلایل روانشناختی دارد؛ گاهی هم مانند پولشویی در سطح میانه است؛ از نظر این جامعه شناس، پولشویی یک نوع خشونت اقتصادی خاص به شمار می آید.اما از نظر وی، خشونت در سطح کلان ، بیشتر به ساختارهای سیاسی بازمی گردد و این نوع خشونت در سطح خرد نیز جاری و بازتعریف و بازتولید می شود.

وی ادامه می دهد: مشاهده یک رفتار خشن ، تجربه و تقلید آن ونیز سیاست های تنبیهی و تشویقی از علل سطحی بینانه خشونت به شمار می روند اما اگر بخواهیم دلایل خشونت را عمیق تر واکاوی کنیم می توانیم به نظریه چرخه فرهنگی «جان استوارت هال» رجوع کنیم.بخارایی در این ارتباط می گوید: در چرخه فرهنگی به دو بحث بازنمایی ذهنی و بازنمایی از روی نشانه ها اشاره می شود؛ بازنمایی ذهنی به آن معناست که فرد بر مبنای تجاربی که طی مدت ها در ذهن او شکل گرفته است و بر اساس جهان معرفت شناختی خود رفتار می کند و دست به خشونت می زند.

این جامعه شناس اضافه می کند: در اینجا باید به این نکته توجه کرد که نقشه مفهومی ذهن افراد چگونه شکل گرفته است، آیا این نقشه مفهومی ذهن در کوتاه مدت شکل گرفته است یا اینکه ریشه دار است؟ اما باید به این نکته هم توجه شود که فرهنگ در طول تاریخ و در جریان نسل ها ایجاد می شود پس رفتارهای امروز ما نتیجه یک بازنمایی در طول تاریخ و نسل هاست.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*