کارت پستال قیام ۱۷ شهریورکارت پستال قیام ۱۷ شهریور

هفدهم شهریور، سالروز قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستم شاهی پهلوی می باشد.

 

تصاویر هفدهم شهریور, عکس های 17 شهریور
هفدهم شهریور, پوستر قیام 17 شهریور

تصاویر قیام هفدهم شهریور

 

"کارت
پوسترهای هفدهم شهریور, کارت پستال های قیام 17 شهریور

پوسترهای قیام ۱۷ شهریور

 

عکس های 17 شهریور, کارت پستال هفدهم شهریور
پوستر قیام 17 شهریور, تصاویر هفدهم شهریور

تصاویر قیام ۱۷ شهریور

 

تصاویر 17 شهریور, کارت پستال های قیام هفدهم شهریور
17 شهریور, پوسترهای هفدهم شهریور

تصاویر هفدهم شهریور

 

پوسترهای هفدهم شهریور,پوستر قیام 17 شهریور
کارت پستال های قیام 17 شهریور,هفدهم شهریور

کارت پستال هفدهم شهریور

 

تصاویر هفدهم شهریور, عکس های 17 شهریور
هفدهم شهریور, پوستر قیام 17 شهریور

تصاویر قیام هفدهم شهریور

 

گردآوری: بخش سرگرمی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*