suspicion 01 326x245 - پرهیز از سوء ظن

پرهیز از سوء ظن

۱۷ آذر ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 پرهیز از سوء ظن مجموعه: متفرقه دینی سوءظن یا شک به معنای «گمان بد» می‌باشد پرهیز از سوء ظنیکی از عواملی که بنیان هر جامعه […]