بچه ها ، دلیل گریه نوزادان

به چه دلیل بچه ها گریه می کنند؟

۹ اسفند ۱۳۹۳ samaneh gholizadeh 0

بچه ها ، نوزادان ، گریه ، گرسنه ، شیر دادن ، پوشک ، شیر خوار ، آغوش ، خواب ، خواب آلودگی ، دندان ها ، احساسا آرامش ، به چه دلیل بچه ها گریه می کنند ، لباس زیاد ، گرما