wise1 tale 326x245 - قدرت اندیشه

قدرت اندیشه

۱۳ آبان ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 قدرت اندیشه مجموعه: داستانهای خواندنی (۲) داستانهای آموزنده    پیرمردی تنها در یکی از روستاهای آمریکا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه […]

Interesting5 tale1 - چه کشکی چه پشمی؟

چه کشکی چه پشمی؟

۱۸ مهر ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 چه کشکی چه پشمی؟ مجموعه: داستانهای خواندنی (۲) داستان کوتاه    چوپانی گله را به صحرا برد و به درخت گردوی تنومندی رسید. از […]

candle5 hope - شمع امید

شمع امید

۱۵ مهر ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 شمع امید مجموعه: داستانهای خواندنی (۲) داستانهای جالب   یکی بود یکی نبود، چهار شمع به آهستگی می‌سوختند و در محیط آرامی صدای صحبت […]

anger5 control - کنترل خشم

کنترل خشم

۱۵ مهر ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 کنترل خشم مجموعه: شهر حکایت حکایت آموزنده   یکی از پسران هارون الرشید (پنجمین خلیفه عباسی) در حالی که بسیار خشمگین بود نزد پدر […]

breathtaking6 story - داستان کوتاه «نفس گرم»

داستان کوتاه «نفس گرم»

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 داستان کوتاه «نفس گرم» مجموعه: داستانهای خواندنی (۲) داستانهای جالب   ابوریحان بیرونی در خانه یکی از دوستانش که از بزرگان نیشابور بود، میهمان […]

wise1 tale - ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ مدیر سایت 0

 ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ مجموعه: داستانهای خواندنی (۲) داستانهای آموزنده   ﺍﺯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: «ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟» ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: «ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، […]